Projekt “Zeleni Brač – edukacijom do održivog gospodarenja otpadom na Braču“, nastavak je uspješne suradnje svih bračkih općina u području održivog i odgovornog gospodarenja otpadom na otoku Braču. Uključuje aktivnosti koje na prikladan način dopiru do svih otočana, informirajući ih i educirajući o poželjnim životnim navikama u kontekstu produkcije i zbrinjavanja otpada, dugoročno mijenjanjući način na koji se otpad percipira što vodi ka smanjenoj proizvodnji, a povećanoj količini recikliranog otpada.

Projekt će informirati, educirati i motivirati otočane svih dobnih skupina o odgovornom gospodarenju otpadom na otoku Braču te rezultirati smanjenjem količine proizvedenog otpada, kao i usvajanjem pozitivnih životnih navika.

U sklopu projekta, planiraju se provesti sljedeće aktivnosti, namijenjene različitim skupinama:

1. Izrada letaka (na dva jezika)
2. Izrada vodiča/brošura
3. Izrada plakata (na dva jezika)
4. Radijske emisije o gospodarenju otpadom
5. Izrada internetske stranice
6. Provedba javnih tribina
7. Provedba radionica za djecu
8. Produkcija predstave za djecu
9. Dizajn i grafičko rješenje slikovnice ili bojanke za djecu
10. Produkcija elektronskih oglasa

Pratite provedbu projekta na facebook stranici Zeleni Brač, i uključite u neke od brojnih aktivnosti koje slijede!

Projekt je financirana sredstvima Europske Unije, putem Kohezijskog fonda i Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.–2020., Zaštita okoliša i održivost resursa, a ukupna vrijednost projekta je 299.490,00 kn. Projekt zajednički provode sve bračke općine i Grad Supetar.
Ova internet stranica financirana je sredstvima Europske Unije, putem Kohezijskog fonda i Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zaštita okoliša i održivost resursa, u sklopu projekta “Zeleni Brač - edukacijom do održivog gospodarenja otpadom na Braču” čija je ukupna vrijednost 299.490,00 kn. Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Grada Supetra.

Grad Supetar

Vlačica 5, 21400 Supetar

+385 (0)21 756-710

www.gradsupetar.hr