Zelena javna nabava (skraćeno: ZeJN) predstavlja dobrovoljni instrument zaštite okoliša kojim se potiče zaštita okoliša i održiva potrošnja i proizvodnja. | IZVOR

Zelena javna nabava postupak je kojim naručitelji (javni naručitelji, jedinice lokalne samouprave i drugi obveznici javne nabave) nabavljaju usluge, robu, radove “definiranim mjerilima koji sadrže ključne pritiske na okoliš, a odnose se na potrošnju resursa i energije, učinak na bioraznolikost i eutrofikaciju, toksičnost, emisiju onečišćujućih tvari, stakleničkih plinova i CO2 te nastajanje otpada na mjestu nastanka”*.

Zašto primjenjivati zelenu javnu nabavu?

Pretjerano trošenje prirodnih resursa u proizvodnji uglavnom jednokratnih proizvoda ili proizvoda skraćenog roka trajanja, a posebno potrošnih materijala, uzrokuje štetu u okolišu brzinom koja se ne može održati. Godišnje, izračunali su znanstvenici, potrošimo zalihu resursa za jednu ipo godinu! Već sad ovo uzrokuje i usporavanje gospodarskog rasta i povećanje troškova rješavanja problema manjka resursa.

Otprilike 13% BDP-a otpada na ukupnu vrijednost javne nabave u Republici Hrvatskoj, zbog čega je nužno utjecati na načine potrošnje i proizvodnje, s ciljem umanjenja štetnih učinaka na okoliš, uz istovremeno održavanje ekonomske ravnoteže*.

Zelena javna nabava je konkretan korak kojim se nastoji to učiniti.

Je li primjena mjerila zelene javne nabave obvezna?

Ne, mjerila EU za zelenu javnu nabavu nisu obvezna, već postoje kao dio dobrovoljnog pristupa zelenoj javnoj nabavi u okviru Priopćenja Europske komisije COM (2008)400 „Javna nabava za bolji okoliš“. Dakle, primjena ovisi isključivo o dobroj volji jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Jesu li zeleni proizvodi skuplji?

Ovo je jedna od najčešćih zabluda vezanih za zelenu javnu nabavu. Proizvodi nabavljeni postupkom zelene javne nabave u startu mogu biti jeftiniji zbog manje energije i/ili sirovina utrošenih u njihovu proizvodnju. s druge strane, njihov životni vijek najčešće je duži od klasičnih proizvodima čime se početka veća cijena dugoročno ipak više isplati.

U kojim fazama postupka nabave se mogu primijeniti mjerila zelene javne nabave?

Naručitelji trebaju razmotriti sve faze postupka nabave i ispitati gdje je najprikladnije primijeniti elemente koji imaju pozitivan utjecaj na okoliš. Oni se mogu primijeniti u sljedećim fazama nabave:

  • priprema nabave
  • predmet nabave i tehničke specifikacije
  • osnove isključenja i kriteriji za odabir gospodarskog subjekta
  • kriterij za odabir ponude
  • odredbe o izvršenju ugovora

Više informacija o fazama postupka nabave unutar kojih se mogu primjeniti mjerila zelene javne nabave dostupni su unutar priručnika Buying Green.

Leave Comment

Ova internet stranica financirana je sredstvima Europske Unije, putem Kohezijskog fonda i Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zaštita okoliša i održivost resursa, u sklopu projekta “Zeleni Brač - edukacijom do održivog gospodarenja otpadom na Braču” čija je ukupna vrijednost 299.490,00 kn. Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Grada Supetra.

Grad Supetar

Vlačica 5, 21400 Supetar

+385 (0)21 756-710

www.gradsupetar.hr