Recikliranjem štedimo prirodne resurse i energiju te smanjujemo količinu otpada. Birajmo proizvode koji se mogu ponovno upotrijebiti za istu namjenu ili reciklirati! U nastavku donosimo vrste otpada koje možete i trebate reciklirati te tako smanjiti ukupnu količinu otpada, ali i vlastite troškove.

 

PAPIR I KARTON

DA | Novine, časopisi, knjige, bilježnice, karton, papirnate i kartonske ambalaže, pisaći i kompjuterski papir, mape, fascikli

NE | Plastificirani papir, upotrebljene papirnate maramice, salvete, pelene, korišteni papirnati tanjuri i čaše, fotografije, vlažni ili truli papir ili karton, prljavi papir, knjige s plastificiranim ili kožnim koricama, indigo papir, ugljeni papir, gumirane etikete

METAL

DA | Limenke, konzerve, metalni čepovi i poklopci (ambalaža treba biti oprana i, ako je to moguće, spljoštena)

NE | Metalna ambalaža s ostacima boje, lakova ili drugih zapaljivih tvari, metalna ambalaža od deodoranata i drugih sprejeva pod tlakom

PLASTIKA

DA | Plastične boce od soka, mlijeka, vode, plastične boce od ulja i octa, ostala plastična ambalaža, poput čaša od jogurta ili posudice margarina, jednokratni plastični pribor za jelo, čiste plastične vrećice i folije, predmeti od plastike (npr. dječje igračke, zdjelice i sl.), boce sredstava za osobnu higijenu i čišćenje

NE | Ambalaža od motornih ulja i maziva, ambalaža od opasnih i zapaljivih tvari

STAKLO

DA | Staklene boce, staklenke, teglice (očišćene od ostataka sadržaja, bez čepova i poklopaca)

NE | Ogledala, prozorska stakla, armirano staklo, kristal, porculan, žarulje, medicinsko i laboratorijsko staklo (infuzije, ampule, epruvete)

BIOOTPAD

DA | Kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećica od čaja, ostaci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.), vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlje iz lončanica, ostaci voća ili povrća i sl., te ostali biootpad (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci)

NE | tekući ostaci kuhane hrane, meso, riba, kosti, koža, pepeo, mliječni proizvodi, ulja i masti, ambalaža, guma, obojeni i lakirani drveni otpad i opasni otpad

TEKSTIL

DA | odjeća, ručnici, posteljina, zavjese, šeširi i kape, torbe i krpene igračke, ostali tekstilni proizvodi

ELEKTRO (ELEKTRIČNI I ELEKTRONSKI) OTPAD

DA | mobilni i fiksni telefoni, audio i video uređaji, personalni računari i prateća oprema, sve vrste štampanih ploča, razvodni kablovi, fenovi za kosu i slični uređaji, baterije i sl. 

NE | sijalice, štedljive sijalice i neonske cijevi.

 

Ova internet stranica financirana je sredstvima Europske Unije, putem Kohezijskog fonda i Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zaštita okoliša i održivost resursa, u sklopu projekta “Zeleni Brač - edukacijom do održivog gospodarenja otpadom na Braču” čija je ukupna vrijednost 299.490,00 kn. Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Grada Supetra.

Grad Supetar

Vlačica 5, 21400 Supetar

+385 (0)21 756-710

www.gradsupetar.hr