Grad Supetar u suradnji s Komunalnim društvom Grad i Poduzetničkim centrom Aktiva organizirao je prošlog tjedna tribinu o gospodarenju otpadom, u prostorijama Gradske vijećnice.

Unatoč skromnom odazivu građana, postavljena su brojna pitanja o sustavu gospodarenja otpadom na području Grada Supetra i pripadajućih naselja – Škrip, Splitska i Mirca.

Pitanja i odgovore donosimo u nastavku.

Kako se točno računa cijena odvoza otpada?

Sva kućanstva plaćaju istu minimalnu cijenu, te dodatno ovisno o broju pražnjenja i kapacitetu kante. Od sad računi idu svaki mjesec, a ne dva puta godišnje, za šest narednih mjeseci. Komunalno društvo Grad uskoro šalje račune za svibanj i lipanj, a uz račune će ići i letci s informacijama o odvajanju otpada kako bi se građane informirali o pravilnom odvajanju te tako utjecalo na plaćanje nižih dodatnih troškova. Odvoz papira i plastike je besplatan, stoga je bitno da takvu vrstu otpada građani ne miješaju sa miješanim komunalnim otpadom.  

Što je s iznajmljivačima? Koliko oni plaćaju?

Iznajmljivače se novim odredbama Zakona o gospodarenju otpada, svrstalo u kategoriju s poduzećima i s velikim hotelima, ali Grad Supetar je tu napravio iskorak, u korist iznajmljivača, na način da su iznajmljivači samo 4 mjeseca tijekom godine (lipanj, srpanj, kolovoz i rujan) evidentirani kao ne – kućanstva, dok su ostalih 8 mjeseci evidentirani kao obična kućanstva.

Trebaju li se iznajmljivači javiti Komunalnom društvu Grad?

Komunalno društvo navodi kako je dijelu iznajmljivača dostavljena izjava kojom su se trebali evidentirati kao iznajmljivači, ali da se mogu i samostalno javiti u Komunalno društvo Grad da bi ih evidentirali.

Što je s onima koji iznajmljuju, a nemaju nikakve papire, odnosno iznajmljuju na crno?

To je pitanje za poreznu upravu.

Mogu li se žuta (za plastiku) i plava (za papir) kanta naknadno dobiti?

One se uvijek mogu dobiti, samo se treba javiti u komunalno društvo.

Što ako nije ispravno odvojeno, odnosno ako u žutoj ili plavoj kanti bude miješanog otpada?

Ako iznajmljivač odvaja, a onda netko sa stane ubaci miješani otpad – u tom slučaju, prijedlog je da se postavi katanac ili na neki drugi način kontrolira kako se kanta otvara.

Što ako imamo kantu od 120 litara, a napunimo samo 50 litara?

Ako je spremnik ostavljen na javnoj površini, to je znak komunalnom društvu da je on spreman za pražnjenje i odan se računa kao da je pun. Zato je potrebno kante dovoziti na javnu površinu samo kad su spremne za pražnjenje (dakle, pune) ili nabaviti spremnike manje zapremnine.

Što je s kontejnerima koji su još na cesti?

To su zeleni otoci, a zakonom je propisana obaveza da oni budu dostupni građanima, posebno tamo gdje nije moguće osigurati spremnike za odvojeno prikupljanje otpada na samom kućnom pragu, ali građani u njih nažalost ubacuju sve i svašta. Očekuje se i povećano odlaganje otpada u prirodi, dok se ne razvije svijest građana.

Plastika se brzo napuni, papir također, a kao obitelj od pet građana, napune 50 litara smeća u tjedan dana. Je li moguće dobiti manju kantu i na taj način riješiti taj problem?

Zakonski je definirano da je minimum preuzimanja otpada, jednom u dva tjedna. Iskustva su pokazala da je optimalno jednom tjedno zimi i dva puta tjedno ljeti. Međutim, prije četiri godine, kad su u Komunalnom društvu Grad krenuli sa zelenim kantama, bilo je jako puno otpora, ali sad su se više manje navikli. Da ljude primire, uveli su malo češću dinamiku odvoza, koja se i do danas zadržala. Zbog dinamike odvoze reciklabilnog otpada, možda se smanji dinamika odvoza miješanog, u dogledno vrijeme.

Gdje se odvozi reciklabilni otpad, sve na isto mjesto?

Na deponiju je osposobljeno privremeno rješenje do izgradnje reciklažnog dvorišta. U samim kantama nalaze svašta i teško je to odvojiti, ako građani ubacuju miješani komunalni otpad u kante za papir i plastiku. Svijest se mora razvijati, posebno kroz djecu i javne tribine, razgovore i slično. Ovakvi procesi traju po 20, 30 godina, nije to preko noći, ali doći će. Treba upozoriti jedan drugoga, a ne nužno krenuti odmah s represivnim mjerama.

Vezano za ove što iznajmljuju kuće cijele godine, što je s njima?

Svi bi iznajmljivači cijelu godinu trebali biti ne – kućanstva. Međutim, ova nova uredba nije korektna prema malim iznajmljivačima. Zato je komunalno društvo zajedno s Gradom Supetrom, išlo na ruku malim iznajmljivačima, gubeći značajne prihode od velikih hotelijera i tvrtki. Čak su od ministarstva dobili uputu da iznajmljivačima ne smiju omogućiti besplatno pražnjenje plave i žute kante, ni besplatan odvoz glomaznog otpada, ali to neće primjenjivati jer smatraju da nije korektno.

Što je s vikendašima?

Oni su u kategoriji kućanstava.

Kad možemo očekivati izjave i novu naplatu za iznajmljivače?

Kolege su već po terenu, izjave su poslane, a mogu se javiti i direktno u ured Komunalnog društva Grad, sa rješenjem, da bi se zabilježili kao iznajmljivači.

Vezano za opasni otpad, boje, lakove i slično, gdje to odlažemo?

Komunalno društvo Grad vrlo rijetko dobije upit da netko ima opasni otpad. Kad se to dogodi, angažiraju Cian koji zbrinjava taj otpad. Isto je i s električnim otpadom kojeg također zbrinjava druga tvrtka, po pozivu.

Kućanstvima nije problem koristiti ni 10 kanti, ali gdje bi ih mogli fizički staviti?

Inspekcija je prije nekog vremena inzistirala da se osiguraju i kante za metal i staklo, na kućnom pragu, ali na otoku je to fizički nemoguće realizirati, zato postoje zeleni otoci, samo ih se ne koristi na pravilan način. Da su ljudi kulturni, ne bi bilo problema oko odvajanja otpada. U svakom slučaju treba stvoriti naviku da se otpad odvaja, a s vremenom ćemo doći do neke normalnije razine odvajanja otpada gdje će stvari koje su sad nove, biti svakodnevne.

I u ovom ciklusu projekta Zeleni Brač, sufinanciranog sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, cilj je izravno dosegnuti ciljane skupine – mještane navedenih općina i grada, informirajući ih i educirajući o načinu gospodarenja otpadom na otoku i u njihovim naseljima, ali i o poželjnim životnim navikama u kontekstu produkcije i zbrinjavanja otpada, dugoročno mijenjajući način na koji se otpad percipira što vodi ka smanjenoj proizvodnji, a povećanoj količini recikliranog otpada. Otočani se i dalje mogu informirati o svim temama, pravima, ali i obavezama povezanim uz gospodarenje otpadom na otoku putem internet stranice projekta, na adresi www.zelenibrac.eu, gdje postoji već značajna baza savjeta i preporuka, kao i primjera dobre prakse s otoka i šire.

Leave Comment

Ova internet stranica financirana je sredstvima Europske Unije, putem Kohezijskog fonda i Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zaštita okoliša i održivost resursa, u sklopu projekta “Zeleni Brač - edukacijom do održivog gospodarenja otpadom na Braču” čija je ukupna vrijednost 299.490,00 kn. Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Grada Supetra.

Grad Supetar

Vlačica 5, 21400 Supetar

+385 (0)21 756-710

www.gradsupetar.hr