Na ukupno 5 plaža na području općine Sutivan na Braču, početkom ovog ljeta postavljene su posebne instalacije žičane ribe  – zabavne inačice kante za prikupljanje plastike! Ova riba, poznata kao riba Goby,  “nasukala” se na plažama Grgina luka, Bunta. Majakovac, Bistrica i Likva. Hrani se  plastikom, pa Turistička zajednica općine Sutivan poziva sve kupače da ju nahrane svojim plastičnim otpadom i tako ponište negativan utjecaj plastike na more i morski svijet.

Ove instalacije dio su projekta  “Nasmješi se more, zapjevajte ribe” kojeg provodi Turistička zajednica Općine Sutivan. Projekt je odobren na natječaju LAGUR-a Brač, a sufinanciran je sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Ukupna vrijednost projekta je  35.647,07 EUR, od čega Europska Unija sufinancira 85%, a Republika Hrvatska 15%.

No, ovo nije jedini projekt koji provode u Sutivanu, a da se bavi sve značajnijim problemom otpada. Naime, već prije četiri godine, TZO Sutivan kreirala je i besplatno dijelila kartonske pepeljare, kako bi smanjila količinu opušaka na plažama.

Tijekom 2023. godine, provodili su svoju inačicu projekta Zeleni Brač, financiranog sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, i ujedno prvog projekta koji je ujedinio sve bračke općine u rješavanju problema gospodarenja otpadom na otoku – kroz edukacije, akcije čišćenja, radionice, tribine, promotivne i informativne materijale.

Vjerujemo da ideja i kreativnih rješenja za zaštitu okoliša u Sutivanu neće izostati ni u narednom periodu!

Leave Comment

Ova internet stranica financirana je sredstvima Europske Unije, putem Kohezijskog fonda i Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zaštita okoliša i održivost resursa, u sklopu projekta “Zeleni Brač - edukacijom do održivog gospodarenja otpadom na Braču” čija je ukupna vrijednost 299.490,00 kn. Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Grada Supetra.

Grad Supetar

Vlačica 5, 21400 Supetar

+385 (0)21 756-710

www.gradsupetar.hr