„DICA MORA“ je naziv zajedničkog ekološko – edukativnog projekta kojeg su osmislili Grad Supetar, Turistička zajednica Grada Supetra, Komunalno društvo „Grad“, Dobrovoljno vatrogasno društvo Supetar, Klub za športski ribolov na moru „Arbun“, Crveni križ Brač i Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Brač“ i kojeg su si postavili kao jedno od najvažnijih usmjerenja njihova rada u budućnosti.

“Ponukani poraznom činjenicom kako je, globalno gledajući, naš ljudski okoliš, posebno more, zagađeno otpadom do zabrinjavajućih razmjera i vodeći se onom starom uzrečicom „misli globalno, djeluj lokalno“, i mi smo se u Gradu Supetra odlučili pokrenuti i učiniti koliko možemo kako bismo to zagađenje smanjili te kako bismo o ovom ogromnom problemu govorili i na njega kontinuirano upozoravali” ističu organizatori. 

Projekt „DICA MORA“ ima za ciljeve:

  1. podizanje svijesti lokalnog stanovništva o važnosti očuvanja okoliša, posebno mora i obalnog pojasa te šuma od požara s posebnim naglaskom na djecu i mlade
  2. kontinuirano informiranje turista i posjetitelja o važnosti očuvanja mora i obalnog pojasa od smeća
  3. kontinuirano informiranje turista i posjetitelja o važnosti očuvanja šuma od požara te
  4. smanjenje potencionalnog zagađenja mora i obalnog pojasa i smanjenje rizika od šumskih požara tijekom ljetnih mjeseci.

Projekt „DICA MORA ima ekološku i edukativnu dimenziju a one će se provoditi  kontunuirano kroz niz edukativnih radionica na terenu i online. Projekt ima i svoju komunalnu dimenziju. Tiskani su promotivni materijali projekta, nabavljene info tabele za plaže s pravilima ponašanja i upozorenjima o važnosti čuvanja mora i obalnog pojasa, nabavljeno je i distribuirano ukupno 2500 pepeljari za plaže te na glavnim gradskim plažama postavljene su nove svlačionice na kojima se promoviraju ciljevi projekta i upozorava na važnost očuvanja okoliša, posebno mora.

U budućnosti, kroz projekt se planira i nabavka zaštitnih brana za more za slučajeve zagađenja mora uljem ili naftom te edukacija članova supetarskog DVD-a za djelovanje u takvim slučajevima.

Planirana vrijednost projekta je nešto više od milijun kuna, a sam projekt će se odvijati kontinuirano kroz rad i djelovanje institucija i udruga koje su dionici ovog projekta.

Leave Comment

Ova internet stranica financirana je sredstvima Europske Unije, putem Kohezijskog fonda i Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zaštita okoliša i održivost resursa, u sklopu projekta “Zeleni Brač - edukacijom do održivog gospodarenja otpadom na Braču” čija je ukupna vrijednost 299.490,00 kn. Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Grada Supetra.

Grad Supetar

Vlačica 5, 21400 Supetar

+385 (0)21 756-710

www.gradsupetar.hr