Grad Estepona (Málaga) i udruga štandova na plažama predstavili su u srijedu ekološku kampanju “Obale bez opušaka“, pionirsku inicijativu u ovom mjestu (a i šire!), a koja nastoji spriječiti da opušci cigara na kraju kontaminiraju more. Istraživanja su pokazala da je ponekad potrebno i više od 10 godina da se opušci potpuno razgrade, stoga pozdravljamo svaku inicijativu koja radi na smanjenju njihove količine na plažama i u moru.

Nadamo se da bi i naše ugostitelje ovaj primjer mogao inspirirati na slične postupke!

Leave Comment

Ova internet stranica financirana je sredstvima Europske Unije, putem Kohezijskog fonda i Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zaštita okoliša i održivost resursa, u sklopu projekta “Zeleni Brač - edukacijom do održivog gospodarenja otpadom na Braču” čija je ukupna vrijednost 299.490,00 kn. Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Grada Supetra.

Grad Supetar

Vlačica 5, 21400 Supetar

+385 (0)21 756-710

www.gradsupetar.hr