ODABRANI NAČIN PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

U općini Nerežišća otpad se prikuplja u zajedničkim spremnicima od 1100 litara koji su smješteni na zelenim otocima.

Bio otpad će se prikupljati na kućnom pragu u spremnicima od 120 litara.

Sav ostali otpad kućanstva su dužna odvojeno prikupljati i sortirati na zelenim otocima.

ZELENI OTOCI

Na zelenim otocima nalaze se spremnici za papir, staklo, metal, tekstil i plastiku.

NEREŽIŠĆA:
1. Trg Franje Tuđmana
2. Get 2
3. Zastrona 6
4. Sv. Josipa 28
5. Žrtava fašizma 2 (+ tekstil)

DONJI HUMAC:
Ispod Restorana Kopačina
2. Ispod mjesnog groblja

DRAČEVICA:
1. Kod mjesnog groblja

Otpad sa zelenih otoka preuzima komunalna tvrtka Michieli -Tomić d.o.o. te se otpad dalje predaje ovlaštenom obrađivaču.
Zeleni otoci služe odlaganju isključivo onog otpada koji je naveden na naljepnici ispred kontejnera. Na zelenim otocima je zabranjeno odlaganje otpada iz kućanstva ili otpada nastalog u obavljanju poslovne djelatnosti.

CIJENA

Cijena javne usluge određuje se sukladno volumenu spremnika za miješani komunalni otpad, broju pražnjenja spremnika te udjelu korisnika u korištenju spremnika.

RASPORED ODVOZA OTPADA

01.07.-31.08. TRI PUTA TJEDNO
01.09.-30.06. DVA PUTA TJEDNO

ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA

Glomazni otpad se bez naknade odlaže svakog ponedjeljka u mjesecu, a svaki dodatni poziv za prikupljanje istog se naplaćuje, sukladno cjeniku koncesionara Michieli-Tomić d.o.o.

OSTALI OTPAD

Građevinski otpad prikuplja se na čest.zem. 4257 k.o. Nerežišća.
Općina Nerežišća podijelila je kompostere 2014. godine.

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Općina planira nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta za posebne vrste otpada te će lokacija istog biti naknadno objavljena.

KONTAKT KOMUNALNIH REDARA

Denis Buvinić
komunalni.redar@nerezisca.hr
091 1499 537

DOKUMENTACIJA

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

CJENIK

BROŠURA

OBRAZAC ZA PRIJAVU NEPROPISNO ODLOŽENOG OTPADA

IMAŠ PITANJE/KRITIKU/SUGESTIJU U VEZI GOSPODARENJA OTPADOM? UPUTI GA DIREKTNO SVOM KOMUNALNOM REDARU, PUTEM OVOG OBRASCA!
Ova internet stranica financirana je sredstvima Europske Unije, putem Kohezijskog fonda i Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zaštita okoliša i održivost resursa, u sklopu projekta “Zeleni Brač - edukacijom do održivog gospodarenja otpadom na Braču” čija je ukupna vrijednost 299.490,00 kn. Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Grada Supetra.

Grad Supetar

Vlačica 5, 21400 Supetar

+385 (0)21 756-710

www.gradsupetar.hr