Projekt “Zeleni Brač – edukacijom do održivog gospodarenja otpadom na Braču” završen je koncem srpnja 2020. godine. Od početka provedbe projekta, do danas, izvršene su sljedeće aktivnosti:

(1) održano je 8 tribina, po jedna u svakoj JLS na Braču, u kojima je sudjelovalo ukupno 148 sudionika;

(2) izrađene su i distribuirane brošure;

(3) izrađeni su i distribuirani letci, ukupno 8 različitih verzija (uključujući letke za turiste);

(4) izrađeni su i distribuirani plakati (ukupno 24 različite verzije);

(5) održano je 8 radionica za djecu, po jedna u svakoj JLS na Braču, u kojima je sudjelovalo ukupno 252 djece vrtićkog uzrasta;

(6) snimljeno je i emitirano 5 radio emisija u kojima su sudjelovali predstavnici provoditelja projekta (na temu samog projekta te načina gospodarenja u svakoj od brčkih JLS), direktorica komunalnog društva Grad, direktor komunalnog društva Michieli Tomić, te gradonačelnica grada Supetra, predstavnica nositelja projekta;

(7) izrađena je internet stranica projekta;

(8) provedeno je elektronsko oglašavanje (izrađena i poslana medijska priopćenja koja su rezultirala objavom brojnih članaka na internet portalima, kontinuirano kreiranje i distribuiranje sadržaja putem internet stranice projekta i društvenih mreža…), izrađen je prepoznatljiv vizualni identitet projekta koji se primjenjivao u svim izrađenim materijalima i načinima informiranja i promoviranja projekta;

(9) izrađena je i distribuirana bojanka za djecu;

(10) održano je ukupno 8 predstava za djecu, po jedna u svakoj JLS na Braču, koje je pogledalo prosječno 450 osoba;

(11) preveden je informativni i edukativni sadržaj na engleski jezik te su izrađeni i distribuirani letci na engleskom jeziku (izrađeni letci za strane turiste).

Željeli bismo znati kako su ciljane skupine u ovom projektu, otočani, zadovoljni provedenim aktivnostima te što bismo mogli unaprijediti u narednom periodu, i potencijalnim budućim edukativno-informativnim aktivnostima o gospodarenju otpadom. Stoga, pozivamo vas da ispunite ovaj kratki upitnik!

EVALUACIJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

Ispunite kratki upitnik ako ste sudjelovali u bilo kojoj aktivnosti u sklopu projekta Zeleni Brač!

Leave Comment

Ova internet stranica financirana je sredstvima Europske Unije, putem Kohezijskog fonda i Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zaštita okoliša i održivost resursa, u sklopu projekta “Zeleni Brač - edukacijom do održivog gospodarenja otpadom na Braču” čija je ukupna vrijednost 299.490,00 kn. Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Grada Supetra.

Grad Supetar

Vlačica 5, 21400 Supetar

+385 (0)21 756-710

www.gradsupetar.hr