Saznajte sve što vas zanima o gospodarenju otpadom u Milni! Poslušajte planove, informirajte se, postavite pitanja!

DATUM ► 25.8.2023.
VRIJEME ► 18.30h
LOKACIJA ► Dvorana Osnovne škole Milna

PITANJA ► Pitajte sve što želite znati o gospodarenju otpadom na području svoje općine, a gosti tribine dati će odgovore na postavljena pitanja! Pitanja možete anonimno postaviti ovdje: https://bit.ly/3YJ3iZG
________________
Ova tribina financirana je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Leave Comment

Ova internet stranica financirana je sredstvima Europske Unije, putem Kohezijskog fonda i Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zaštita okoliša i održivost resursa, u sklopu projekta “Zeleni Brač - edukacijom do održivog gospodarenja otpadom na Braču” čija je ukupna vrijednost 299.490,00 kn. Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Grada Supetra.

Grad Supetar

Vlačica 5, 21400 Supetar

+385 (0)21 756-710

www.gradsupetar.hr