Donosimo odgovore na pitanja o gospodarenju otpadom na području Grada Supetra

Grad Supetar u suradnji s Komunalnim društvom Grad i Poduzetničkim centrom Aktiva organizirao je prošlog tjedna tribinu o gospodarenju otpadom, u prostorijama Gradske vijećnice.

Unatoč skromnom odazivu građana, postavljena su brojna pitanja o sustavu gospodarenja otpadom na području Grada Supetra i pripadajućih naselja – Škrip, Splitska i Mirca.

Pitanja i odgovore donosimo u nastavku.

Kako se točno računa cijena odvoza otpada?

Sva kućanstva plaćaju istu minimalnu cijenu, te dodatno ovisno o broju pražnjenja i kapacitetu kante. Od sad računi idu svaki mjesec, a ne dva puta godišnje, za šest narednih mjeseci. Komunalno društvo Grad uskoro šalje račune za svibanj i lipanj, a uz račune će ići i letci s informacijama o odvajanju otpada kako bi se građane informirali o pravilnom odvajanju te tako utjecalo na plaćanje nižih dodatnih troškova. Odvoz papira i plastike je besplatan, stoga je bitno da takvu vrstu otpada građani ne miješaju sa miješanim komunalnim otpadom.  

Što je s iznajmljivačima? Koliko oni plaćaju?

Iznajmljivače se novim odredbama Zakona o gospodarenju otpada, svrstalo u kategoriju s poduzećima i s velikim hotelima, ali Grad Supetar je tu napravio iskorak, u korist iznajmljivača, na način da su iznajmljivači samo 4 mjeseca tijekom godine (lipanj, srpanj, kolovoz i rujan) evidentirani kao ne – kućanstva, dok su ostalih 8 mjeseci evidentirani kao obična kućanstva.

Trebaju li se iznajmljivači javiti Komunalnom društvu Grad?

Komunalno društvo navodi kako je dijelu iznajmljivača dostavljena izjava kojom su se trebali evidentirati kao iznajmljivači, ali da se mogu i samostalno javiti u Komunalno društvo Grad da bi ih evidentirali.

Što je s onima koji iznajmljuju, a nemaju nikakve papire, odnosno iznajmljuju na crno?

To je pitanje za poreznu upravu.

Mogu li se žuta (za plastiku) i plava (za papir) kanta naknadno dobiti?

One se uvijek mogu dobiti, samo se treba javiti u komunalno društvo.

Što ako nije ispravno odvojeno, odnosno ako u žutoj ili plavoj kanti bude miješanog otpada?

Ako iznajmljivač odvaja, a onda netko sa stane ubaci miješani otpad – u tom slučaju, prijedlog je da se postavi katanac ili na neki drugi način kontrolira kako se kanta otvara.

Što ako imamo kantu od 120 litara, a napunimo samo 50 litara?

Ako je spremnik ostavljen na javnoj površini, to je znak komunalnom društvu da je on spreman za pražnjenje i odan se računa kao da je pun. Zato je potrebno kante dovoziti na javnu površinu samo kad su spremne za pražnjenje (dakle, pune) ili nabaviti spremnike manje zapremnine.

Što je s kontejnerima koji su još na cesti?

To su zeleni otoci, a zakonom je propisana obaveza da oni budu dostupni građanima, posebno tamo gdje nije moguće osigurati spremnike za odvojeno prikupljanje otpada na samom kućnom pragu, ali građani u njih nažalost ubacuju sve i svašta. Očekuje se i povećano odlaganje otpada u prirodi, dok se ne razvije svijest građana.

Plastika se brzo napuni, papir također, a kao obitelj od pet građana, napune 50 litara smeća u tjedan dana. Je li moguće dobiti manju kantu i na taj način riješiti taj problem?

Zakonski je definirano da je minimum preuzimanja otpada, jednom u dva tjedna. Iskustva su pokazala da je optimalno jednom tjedno zimi i dva puta tjedno ljeti. Međutim, prije četiri godine, kad su u Komunalnom društvu Grad krenuli sa zelenim kantama, bilo je jako puno otpora, ali sad su se više manje navikli. Da ljude primire, uveli su malo češću dinamiku odvoza, koja se i do danas zadržala. Zbog dinamike odvoze reciklabilnog otpada, možda se smanji dinamika odvoza miješanog, u dogledno vrijeme.

Gdje se odvozi reciklabilni otpad, sve na isto mjesto?

Na deponiju je osposobljeno privremeno rješenje do izgradnje reciklažnog dvorišta. U samim kantama nalaze svašta i teško je to odvojiti, ako građani ubacuju miješani komunalni otpad u kante za papir i plastiku. Svijest se mora razvijati, posebno kroz djecu i javne tribine, razgovore i slično. Ovakvi procesi traju po 20, 30 godina, nije to preko noći, ali doći će. Treba upozoriti jedan drugoga, a ne nužno krenuti odmah s represivnim mjerama.

Vezano za ove što iznajmljuju kuće cijele godine, što je s njima?

Svi bi iznajmljivači cijelu godinu trebali biti ne – kućanstva. Međutim, ova nova uredba nije korektna prema malim iznajmljivačima. Zato je komunalno društvo zajedno s Gradom Supetrom, išlo na ruku malim iznajmljivačima, gubeći značajne prihode od velikih hotelijera i tvrtki. Čak su od ministarstva dobili uputu da iznajmljivačima ne smiju omogućiti besplatno pražnjenje plave i žute kante, ni besplatan odvoz glomaznog otpada, ali to neće primjenjivati jer smatraju da nije korektno.

Što je s vikendašima?

Oni su u kategoriji kućanstava.

Kad možemo očekivati izjave i novu naplatu za iznajmljivače?

Kolege su već po terenu, izjave su poslane, a mogu se javiti i direktno u ured Komunalnog društva Grad, sa rješenjem, da bi se zabilježili kao iznajmljivači.

Vezano za opasni otpad, boje, lakove i slično, gdje to odlažemo?

Komunalno društvo Grad vrlo rijetko dobije upit da netko ima opasni otpad. Kad se to dogodi, angažiraju Cian koji zbrinjava taj otpad. Isto je i s električnim otpadom kojeg također zbrinjava druga tvrtka, po pozivu.

Kućanstvima nije problem koristiti ni 10 kanti, ali gdje bi ih mogli fizički staviti?

Inspekcija je prije nekog vremena inzistirala da se osiguraju i kante za metal i staklo, na kućnom pragu, ali na otoku je to fizički nemoguće realizirati, zato postoje zeleni otoci, samo ih se ne koristi na pravilan način. Da su ljudi kulturni, ne bi bilo problema oko odvajanja otpada. U svakom slučaju treba stvoriti naviku da se otpad odvaja, a s vremenom ćemo doći do neke normalnije razine odvajanja otpada gdje će stvari koje su sad nove, biti svakodnevne.

I u ovom ciklusu projekta Zeleni Brač, sufinanciranog sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, cilj je izravno dosegnuti ciljane skupine – mještane navedenih općina i grada, informirajući ih i educirajući o načinu gospodarenja otpadom na otoku i u njihovim naseljima, ali i o poželjnim životnim navikama u kontekstu produkcije i zbrinjavanja otpada, dugoročno mijenjajući način na koji se otpad percipira što vodi ka smanjenoj proizvodnji, a povećanoj količini recikliranog otpada. Otočani se i dalje mogu informirati o svim temama, pravima, ali i obavezama povezanim uz gospodarenje otpadom na otoku putem internet stranice projekta, na adresi www.zelenibrac.eu, gdje postoji već značajna baza savjeta i preporuka, kao i primjera dobre prakse s otoka i šire.

Supetar uvodi novi sustav odvajanja otpada na kućnom pragu

Komunalno društvo GRAD d.o.o. podijelit će svakom kućanstvu spremnike za papir i plastiku uz već postojeće za miješani otpad.

“Uvođenjem sustava odvajanja otpada na kućnom pragu, podignut ćemo kvalitetu usluge u Supetru, Mircima, Škripu i Splitskoj, ali i napraviti važan iskorak ka očuvanju naše životne sredine. Radi se o projektu koji provodimo u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Spremnici će omogućiti svim građanima da u što većoj mjeri odvajaju otpad i tako, između ostalog, doprinesu zaštiti i očuvanju okoliša kroz recikliranje i ponovnu uporabu sirovina. Također, očekujemo i da će se na ovaj način smanjiti količina otpada koja se zbrinjava odlaganjem na deponiju Kupinovica, što je u skladu sa zelenim politikama Europske unije. Sve promjene kreću od nas samih, stoga pozivam sve naše sugrađane da na pravilan način koriste spremnike za odvajanje otpada i pokažu odgovornost prema svom gradu i okolini”, izjavila je Marijana Šemanović, direktorica Komunalnog društva GRAD d.o.o.

Uz spremnike za miješani otpad koji su podijeljeni ranije, vlasnicima kuća dodijelit će se još i spremnici od 120 litara za odvajanje papira i plastike, a zgradama zajednički spremnici za iste materijale, unutar kojih je za svaki stan predviđeno 60 litara. Dio njih već je stigao u Komunalno društvo GRAD, te će se u narednom periodu odrediti dinamika podjele kućanstvima. Fiksna naknada za odvoz za sve je građane ista, a iznosi 62.38 kuna po kanti miješanog otpada po kućanstvu. Odvoz odvojenog otpada namijenjen za recikliranje, poput onog u novim spremnicima za papir i plastiku, već je uključen u fiksnu naknadu.

Na službenoj stranici Grada Supetra može se zatražiti i komposter u kojeg će se odlagati biootpad i osigurati prirodno gnojivo tijekom čitave godine. Za odlaganje stakla potrebno je otići na zelene otoke kojih na području grada ima na 20 lokacija, a na pojedinima se nalaze i spremnici za tekstil.

U konačnici, odvajanjem otpada na kućnom pragu građani izravno sudjeluju u procesu kružnog gospodarstva. Naime, otpad koji odvoje, reciklira se i koristi za proizvodnju novih proizvoda. Tako se smanjuje potreba za novim, sirovim materijalima te se konzervira postojeća energija. Odvajanjem na kućnom pragu građani osiguravaju i da otpad završi na pravom mjestu, a ne da se razgrađuje u prirodi, narušavajući tako floru i faunu.

Sljedeći korak u razvoju supetarskog sustava gospodarenja otpadom je izgradnja Reciklažnog dvorišta u industrijskoj zoni Žedno-Drage za koju je ishođena lokacijska dozvola, izrađena projektna dokumentacija te se čeka usklađenje Urbanističkog plana uređenja s Prostornim planom. Nakon toga će se ishoditi građevinska dozvola i prijaviti na natječaj FZOEU za dobivanje sredstava za izgradnju istog. U međuvremenu je Komunalno društvo GRAD d.o.o., do izgradnje reciklažnog dvorišta, na samom deponiju osposobilo stacionarnu prešu za papir te kontejnere za odvojenu plastiku i staklo, gdje se sakuplja odvojeno prikupljeni otpad te predaje ovlaštenom sakupljaču, poduzeću Michieli-Tomić d.o.o., s kojim ima potpisan ugovor o preuzimanju odvojeno prikupljenog otpada.

Sve detalje o sustavu odvajanja otpada na kućnom pragu pronađite na službenoj stranici Komunalnog društva GRAD d.o.o., a na Facebook stranici tvrtke pratite i sve zanimljivosti i upute o pravilnom odvajanju otpada iz udobnosti svog doma pod sloganom “Odvajanje otpada je lako!”

Grad Supetar dijeli kompostere!

U ponedjeljak, 25.1., krenula je podjela ukupno 300 komada kompostera od 400 litara (dimenzija 660 x 660 x 1100 mm). Pogodni su za kompostiranje otpada iz kućanstva i vrta. Konstrukcija kompostera omogućuje njegovu uporabu ljeti i zimi. Jednostavno se montiraju bez uporabe alata. Komposter nema dno (zbog kontakta sa zemljištem, pristupa mikroorganizama i sl.) kako bi se mogao postavljati na zemljanu podlogu te opremljen i za postavljanje na neravnom terenu.

Tko može dobiti komposter?

Pravo na dodjelu besplatnih kompostera za kućno kompostiranje ovog Javnog poziva ima fizička osoba koja podnese zahtjev te zadovoljava sljedeće uvjete:

1. ima prebivalište na području Grada Supetra,

2. obveznik je plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor na adresi prebivališta,

3. nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Supetru i KD GRAD d.o.o. s bilo koje osnove.

Kako do kompostera?

Zahtjev za dodjelu kompostera dostavlja se na e mail: kdgrad@st.t-com.hr s naznakom u predmetu maila „Prijava na javni poziv-komposteri“ ili predajom osobno u prostorije Komunalnog društva GRAD, Ulica Žedno-Drage 7, 21400 Supetar.

U Zahtjevu je potrebno navest ime, prezime, adresu prebivališta, oib podnositelja zahtjeva (obveznika plaćanja komunalne naknade) te priložiti kopiju osobne iskaznice.

Grad Supetar osigurava sredstva za nabavu kompostera u udjelu 40% , dok je 60% sufinancirano od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost temeljem Javnog poziva za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima.

TRIBINA | Sve što vas zanima o gospodarenju otpadom u Supetru

Saznajte sve što vas zanima o gospodarenju otpadom u Supetru, Škripu, Splitskoj i Mircima! Poslušajte planove, informirajte se, postavite pitanja!

DATUM ► 26.9.2019.

VRIJEME ► 19h

LOKACIJA ► Gradska vijećnica

SUDIONICI

Ivana Marković, gradonačelnica Grad Supetar

Marijana Šemanović, direktorica Komunalno društvo Grad doo

Dijana Ščepanović, Poduzetnički centar Aktiva

Svoja pitanja možete postaviti i anonimno, putem ovog obrasca.

________________

Tribine će se održati u svim općinama na otoku s različitim gostima, pratite nas za više informacija!

Ova internet stranica financirana je sredstvima Europske Unije, putem Kohezijskog fonda i Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zaštita okoliša i održivost resursa, u sklopu projekta “Zeleni Brač - edukacijom do održivog gospodarenja otpadom na Braču” čija je ukupna vrijednost 299.490,00 kn. Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Grada Supetra.

Grad Supetar

Vlačica 5, 21400 Supetar

+385 (0)21 756-710

www.gradsupetar.hr