ŠTO SE OD VAS OČEKUJE?

 

Od stanovnika otoka Brača očekuje se odvojeno prikupljanje otpada na način da se plastika, staklo, papir i druge vrste otpada prikupljaju i odlažu u za to predviđene spremnike na zelenim otocima i drugim definiranim lokacijama. Ostali kućanski otpad (miješani komunalni otpad) prikuplja se ili u individualne spremnike (prikupljanje na kućnom pragu) ili u zajedničke spremnike. Važno je što više otpada odvojiti i reciklirati na zelenim otocima, kako bi se smanjila ukupno proizvedena količina otpada, ali i Vaši troškovi zbrinjavanja otpada.

 

Više smeća i mjesečna rata je veća!

 

Odaberite svoju općinu/grad i informirajte se o načinima gospodarenja otpadom u njoj!

 

 

https://www.zelenibrac.eu/wp-content/uploads/2019/07/SUPETAR-LINK-512x512.jpg
https://www.zelenibrac.eu/wp-content/uploads/2019/07/BOL-LINK-512x512.jpg
https://www.zelenibrac.eu/wp-content/uploads/2019/07/MILNA-LINK-512x512.jpg
https://www.zelenibrac.eu/wp-content/uploads/2019/07/NEREZISCA-LINK-512x512.jpg
https://www.zelenibrac.eu/wp-content/uploads/2019/07/POSTIRA-LINK-512x512.jpg
https://www.zelenibrac.eu/wp-content/uploads/2019/07/PUSICSCA-LINK-512x512.jpg
https://www.zelenibrac.eu/wp-content/uploads/2019/07/SELCA-LINK-512x512.jpg
https://www.zelenibrac.eu/wp-content/uploads/2019/07/SUTIVAN-LINK-512x512.jpg
Ova internet stranica financirana je sredstvima Europske Unije, putem Kohezijskog fonda i Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zaštita okoliša i održivost resursa, u sklopu projekta “Zeleni Brač - edukacijom do održivog gospodarenja otpadom na Braču” čija je ukupna vrijednost 299.490,00 kn. Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Grada Supetra.

Grad Supetar

Vlačica 5, 21400 Supetar

+385 (0)21 756-710

www.gradsupetar.hr